RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA I ROZSZERZONA

Rozszerzona rzeczywistość pobudza zmysły i wyobraźnię, wyostrza postrzeganie obrazu i daje możliwość interakcji. Technologia stworzona z myślą o świecie rozrywki wkracza do branży nieruchomości.

Tworzymy systemy wirtualnej prezentacji inwestycji dla biur sprzedaży oraz stoisk targowych.

  • Wirtualne pokazy 3D Makiet inwestycji

  • Wirtualne urzĄdzanie wnĘtrz

  • Materiały drukowane z multimedialną treścią

  • Integracja video z AR

  • Gry AR

Copyright © 2018 - PRIME Property Marketing Sp. z o.o.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 00000504925, REGON 147185327, NIP 525-258-39-37, Kapitał zakładowy 50.000,00 zł