Animacja 3D – skuteczne i sprawdzone narzędzie do prezentacji nieruchomości

  • Fotorealistyczne animacje inwestycji w oparciu o plany architektoniczne

  • Perfekcja efektu tkwi w szczegółach, dbamy o każdy detal

  • Uwzględniamy ukształtowanie terenu oraz występującą w danym miejscu roślinność

  • Prezentację ulepszamy pisząc ciekawy scenariusz, a także ożywiając ją prawdziwymi aktorami

  • Dla uzyskania ponadprzeciętych rezultatów wykorzystujemy techniki stosowane w branży filmowej

Połączenie filmu z animacją 3D projektu Ośrodka Szkoleniowo-badawczego Akademii Piłkarskiej Legii.

Połączenie filmu z animacją budowanego budynku konferencyjno -biurowego w czeskiej Pradze. To już kolejny film zlecony nam przez austryjackiego dewelopera S+B Gruppe

Butikowy biurowiec w zabytkowej kamienicy. Animacja z elementami video. Ujęcia z zastosowaniem kamera tracking.

Połączenie tradycyjnego filmu z animacją 3D. W filmie zastosowaliśmy również technikę łączenia animacji z materiałem wideo – camera tracking. W animację wkomponowani zostali prawdziwi, nagrani wcześniej aktorzy.

Copyright © 2018 - PRIME Property Marketing Sp. z o.o.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 00000504925, REGON 147185327, NIP 525-258-39-37, Kapitał zakładowy 50.000,00 zł