Wykonujemy kompleksowe wirtualne spacery dla inwestycji

Strona WWW wykonana w technologii flash/HTML5. W chwili powstawania strony osiedle było już częściowo ukończone, dlatego jako podłoże całej strony wybrano spacer panoramiczny po gotowych częściach inwestycji. Specjalnie w tym celu napisany silnik do obsługi zdjęć panoramicznych umożliwia umieszczenie dowolnych treści w obrębie spaceru.

Na Osiedlu Hubertus ma powstać ponad 1100 mieszkań. Wraz z realizacją kolejnych etapów budowy agencja wykonuje zdjęcia panoramiczne, które są sukcesywnie dodawane do istniejącego spaceru.

Dodatkowo na terenie została zainstalowana kamera internetowa z serwerem streamingowym wysyłającym obraz osiedla w czasie rzeczywistym z prędkością 20kl/s. Kamera ma predefiniowane tory ruchu umożliwiające ciągłe pokazywanie różnych części inwestycji.

Całość strony zarządzana jest poprzez CMS.

Copyright © 2018 - PRIME Property Marketing Sp. z o.o.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 00000504925, REGON 147185327, NIP 525-258-39-37, Kapitał zakładowy 50.000,00 zł