Na zlecenie JLL realizujemy film reklamujący ich portal / bazę powierzchni biurowych – bazabiur.pl. Podczas prac montażowych, dla zabawy zrobiliśmy trailer do filmu. Spodobało się, JLL umieściło go na swojej stronie.

http://www.bazabiur.pl/informacje-prasowe-przygotujsie-nadchodzi-najnowszy-projekt-jll.html

 

 

Copyright © 2018 - PRIME Property Marketing Sp. z o.o.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 00000504925, REGON 147185327, NIP 525-258-39-37, Kapitał zakładowy 50.000,00 zł