Zakres usług PRIME

 • TOUCH

  platformy prezentacyjne
  i sprzedażowe na urządzenia mobilne
  więcej
 • WWW

  responsywny webdesign /html5/php/ajax/javascript/
  więcej
Copyright © 2014 - PRIME Property Marketing Sp. z o.o.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 00000504925, REGON 147185327, NIP 525-258-39-37, Kapitał zakładowy 50.000,00 zł